Παράταση για τα αυθαίρετα

Παράταση ισχύος Ν.4014 περί αυθαιρέτων κατασκευών. Διαβάστε περισσότερα εδώ.