Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις 2000 τ.μ. στην Φοινικιά Ηρακλείου

Μελέτη Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων 2000 τ.μ. στην Φοινικιά Ηρακλείου