Συγκρότημα Γραφείων – Διαμερισμάτων

Μελέτη και Επίβλεψη Ανέγερσης Συγκροτήματος Γραφείων – Διαμερισμάτων

IMG_20180525_140248 IMG_20180702_135452 IMG_20180702_135713 IMG_20180710_103101 IMG_20181023_162940 IMG_20181025_075801 IMG_20181115_170451 IMG_20181204_081851 IMG_20181204_081914 IMG_20181204_082041 IMG_20190127_103344 IMG_20190127_103357 IMG_20200406_101322 IMG_20200616_142551 IMG_20200616_142757 IMG_20200616_142805 IMG_20200616_142814 IMG_20200616_142823

IMG_20200703_103518 IMG_20200703_103539